نخستین مدرسه داستان نویسی مجازی ایران فعالیت رسمی آموزشی خود را از بیست هشتم بهمن ماه نود همزمان با زاد روزتولد صادق هدایت بنیانگذار داستان نویسی ایران آغازکرده است. این مدرسه زیرنظر «محمد جواد جزینی» داستان نویس و مدرس داستان اداره می شود.

هنرجویان این مدرسه در طول دوره مختلف آموزشی با شیوه های نوشتن آشنا می شوند. اصولا توسعه آموزش هنری به شیوه غیرحضوری ،امروز در جهان به عنوان یک راه کار اجرایی برای گسترش امکانات آموزشی مورد توجه قرار دارد. بسیاری از مراکز آموزشی هنری معتبر جهان با اجرای شیوه آموزش غیر حضوری توانسته‌اند با صرف امکانات بسیار محدود تعداد زیادی از علاقمندان را زیر چتر آموزشی خود قرار دهند.

الگوه های آموزشی این مدرسه با بهره‌گیری از تجارب نوین برخی از مراکز آموزشی جهان وداستان نویسان و منتقدان معاصر شکل گرفته است. کلاس های آموزشی«مدرسه داستان» درفضای «واتساپ» و به صورت زنده برگزار می شود. کلیه مطالب کلاس به مدت یک هفته در گروه می ماند و بعد از آن به صورت سیستماتیک پاک می شود