تمدید زمان ارسال آثار به جشنواره بوف

مهلت ارسال داستان برای جشنواره بوف تمدید شد

آخرین فرصت برای هنرجویان مدرسه داستان تانیمه اردیبهشت تمدید شد
در نخستین دوره جشنواره داستان بوف فقط هنرجویان مدرسه داستان می توانند شرکت کنند.
شرایط شرکت در جشنواره :
موضوع داستان‌ها آزاد است.
آثار باید در قالب داستان کوتاه باشد.
هر شرکت کننده فقط یک اثر می تواند ارسال کند.
داستان ارسالی نباید قبل از این درهیچ جای دیگری جزو آثار«برنده» اعلام شده باشد.
داستان ارسالی نباید تا قبل از برگزاری جشنواره در کتابی منتشر شده باشد.
داستان های ارسالی باید درقالب ورد(همراه با نام و تلفن)باشد.
آثار برگزیدگان بعد از جشنواره به صوت کتاب منتشر می شود.
آخرین مهلت شرکت در جشنواره سی ام فروردین است.
نشانی ایمیل:
boof.jashnvare@yahoo.com