آشنایی با دوره های آموزشی و سرفصل‌های درسی مدرسه داستان

الف: مبانی داستان نویسی    

 دوره آشنایی با نوشتن داستان در واقع گام نخست آموزشی دراین مدرسه است. آن دسته ازعلاقمندیی که می خواندن نوشتن را آغاز کنند.این دوره می تواند برای آنها مفید باشد. دراین دوره آموزشی هنرجویان درمدت ده جلسه (یک ساعت ونیم) شیوه های نوشتن و ابزار های نوشتن  را به شیوه کارگاهی فرا می گیرند.

سر فصلهای درسی این دوره:

آشنایی‌ با زبان‌  و باز شناسایی ویژگی های زبان  گفتار‌ و ‌نوشتار

آشنایی‌ با مفهوم زبان معیار

 آشنایی‌ با زبان علمی و ادبی و گونه های زبانی

آشنایی‌ با ابزار های نوشتن

شناخت  توصیف و کارکرد های آن

شناخت کنش و کارکرد های آن

شناخت عنصر گفتگو ی و کارکرد های آن

آشنایی با ‌تکنیک‌های گفتگونویسی

شناخت روایت و کارکرد های آن

شناخت تلخیص و کارکرد های آن

آشنایی‌ با مفهوم ایده و راههای پیدا کردن ایده

آشنایی‌ باچگونگی شکل گیری نطفه داستان

راههای پیدا کردن سوژه داستانی

برای ثبت نام این دوره:

ب: مبانی داستان نویسی (دو)

  این دوره آموزشی در واقع ادامه دوره مبانی داستان نویسی یک است.هنرجویان درمدت ده (یک ساعت ونیم) شیوه های نوشتن کوتاه را به شیوه کارگاهی فرا می گیرند.

 سر فصلهای درسی این دوره

طرح :طراحی داستان. تئوری های طرح. ویژگی های طرح

شخصیت: تیپ. شخصیت فرعی و اصلی .راهها های معرفی شخصیت

زاویه دید: اول شخص. دوم شخص. اول شخص جمع. سوم شخص

فضاسازی: زمینه . اتمسفر. شیوه ای فضاسازی در داستان کوتاه 

پایان‌بندی:  پایان باز .پایان بسته. پایان خوش و پایان تلخ

عنوان در داستان : شیوه های نام گذاری داستان

هنرجویان در پایان دور می باید برای هر کدام از گونه ها بیان شده، به عنوان کار پایان دوره داستان ارائه کنند. این داستان ها خوانده و نقدو بررسی می شود.

برای ثبت نام این دوره

کارگاه ‌‌ داستان نویسی(یک)

 دوره کارگاه داستان در واقع ادامه مبانی داستان کوتاه است. علاقمندانی که دوره های مبانی  را گذرانده باشند وارد این کارگاه ها می شوند. در این دوره با انواع ژانر ها و گونه های داستان کوتاه(حداقل با سه ژانر) آشنا می شوند. هنرجو پس از آشنایی با ژانر های جدید تلاش می کند داستانی در آن گونه بنویسد. این دوره آموزشی ده جلسه  (یک ساعت ونیم) خواهد بود.در این دوره سه ژانر داستان کوتاه طرح می شود.

سر فصل  های اصلی این دوره آموزشی:

الف: داستان‌های ‌مینی‌مالیستی

آشنایی با ‌ویژگی های ‌داستان‌های مینی‌ مالیستی

ریخت‌شناسی ‌داستان‌های ‌مینی‌مالیستی( شیوه روایت، حجم،مضمون، پرداخت، زبان و…)

بازخوانی  وتحلیل چند داستان‌ مینی‌مالیستی

 آشنایی با ‌تاریخچه ‌داستان‌های مینی‌ مالیستی در ایران 

آشنایی با‌تاریخچه داستان‌های مینی‌مالیستی در جهان

نگارش داستان مینی‌مالیستی

ب : ‌داستان‌های کودک و نوجوان

ریخت‌شناسی ‌داستان‌های کودک و نوجوان

تعریف  ‌داستان‌های کودک و نوجوان

ویژگی های  ‌داستان‌های کودک و نوجوان (موضوع، حجم، طرح، شخصیت، پرداخت تعلیق، سرعت ، زبان، پایان بندی ، مضمون ….)

بازخوانی  وتحلیل داستان‌کودک و نوجوان

انواع داستان کودکان و نوجوان(واقع گرا، فانتزی،افسانه،هراس آور، طنز،کمیک،بازنویسی و…)

سیر در تاریخچه داستان کودک و نوجوان در ایران

پ: داستان‌های اقلیمی

ریخت‌شناسی داستان‌های اقلیمی

آشنایی با تاریخچه داستانی‌ اقلیمی در ایران

آشنایی با ‌ویژگی های داستان اقلیمی(تعریف اقلیم.جغرافیای فرعنگی. جغرافیای فرهنگی. زبان فیگوراتیو و..)

بازخوانی  وتحلیل داستان اقلیمی ‌

نگارش داستان داستان‌های اقلیمی

برای ثبت نام این دوره

کارگاه ‌‌ داستان نویسی(دو)

دوره کارگاه داستان(دو) در واقع ادامه کارگاه ‌‌داستان نویسی(یک) است. علاقمندانی در  این دوره نیز با انواع ژانر ها و گونه های داستان کوتاه بیشتری آشنا می شوند. هنرجو پس از آشنایی با ژانر های جدید (حداقل با سه ژانر) تلاش می کند داستانی در آن گونه بنویسد تا مورد نقد و بررسی قرارگیرد . در این دوره آموزشی هنرجویان درمدت ده جلسه (یک ساعت ونیم) خواهد بود

 سر فصل  های این دوره:

 الف: داستان رئالیسم جادویی

آشنایی با تاریخچه پیدایش داستان‌ رئالیسم جادویی

ریخت‌شناسی داستان رئالیسم جادویی

تفاوت داستان‌رئالیسم جادویی و داستان وهمی

شناخت عنصر اگزوتیک

آشنایی با تاریخچه رئالیسم جادویی درایران وجهان

نگارش داستان رئالیسم جادویی

ب : داستان سیال ذهن

ریخت‌شناسی‌ داستان سیال ذهن

آشنایی باتاریخچه داستان سیال ذهن در ایران 

آشنایی باتاریخچه داستان سیال ذهن در جهان

آشنایی با نمونه‌های برتر داستان سیال ذهن‌

نگارش داستان سیال ذهن

پ : داستان‌های پلیسی

ریخت‌شناسی داستان‌ پلیسی

آشنایی باتاریخچه داستان پلیسی در جهان

آشنایی با نمونه‌های برتر داستان پلیسی

مطالعه منابع درباره داستان پلیسی

نگارش داستان پلیسی

نقد و تحلیل داستان کوتاه

برای ثبت نام این دوره

داستان خوانی

دوره های داستان خوانی در واقع ادامه دوره های آشنایی با مبانی داستان( یک و دو و کارگاه های یک و دو ) است. داستان نویسانی که می خواهند اثرشان نقد و بررسی شود در این دوره شرکت می کنند . این دوره ده جلسه (یک ساعت ونیم) خواهد بود

برای ثبت نام این دوره

دوره آشنایی با مبانی رمان

دوره آشنایی بامبانی رمان در واقع گام نخست آشنایی با ساختار رمان است.علاقمندانی که دوره های مبانی داستان کوتاه را گذرانده باشند وارده این دوره می شوند. در این دوره آموزشی هنرجویان درمدت ده جلسه (یک ساعت ونیم) نوشتن رمان کارگاهی فرا می گیرند.

در این دوره آموزشی هنر جویان در ده جلسه یک  ساعت و نیم  الگوهای نگارش رمان را به شیوه کارگاهی فرا می گیرند.

سر فصلهای دروس این دوره :

مساله رمان وتفاوت های آن با داستان کوتاه

مساله ساختاردراماتیک رمان(تصریحی، تلویحی، مسکوت مانده)

عنصر پیرنگ و باز شناساسی طراحی کشمکش و انواع آن

پترن شناسی رمان و الگو های داستانی

مساله مکان و پرسپکتیو در فضا سازی

شیوه های روایت(روایت خطی ، روایت غیر خطی، روایت موازی)

پرداخت شخصیت انواع و بازشناسی پترهای شخصیت

انتخاب زاویه دید( اول شخص، شخص دوم ، سوم شخص ، اول شخص جمع و..)

مساله شروع و شکل های آغاز رمان

عنوان فصل بندی و باز شناساسی شیوه های فصل بندی رمان

مساله پایان وانواع پایان رمان

مساله دلزدگی صفحه چهل

بازنویسی مساله

برای ثبت نام این دوره

کارگاه ‌‌رمان

کارگاه رمان در واقع ادامه دوره آشنایی با مبانی نگارش رمان است. علاقمندانی که در دوره مبانی رمان شرکت کرده اند و فصل هایی از رمان را نوشته اند.در این جلسات می خوانند و بررسی و نقد می شود. این دوره ده جلسه (یک ساعت ونیم) خواهد بود.

برای ثبت نام این دوره

تحلیلی داستان کوتاه ایران

در این دوره تاریخ تحلیلی داستان کوتاه ایران(ازسال  هزاروسی صد تا انقلاب) بازخوانی خواهد شد. به دلیل حجم مطالب این مبحث در دو دوره ده جلسه ای  شکل خواهد گرفت.

سرفصل های این دوره ها:

نگاهی به اندیشه و آثار پیشگامان نثرفارسی از جمله میرزا آقا خان کرمانی، میرزا فتح علی آخوندزاده ،میرزا ملکم خان ناظم الدوله، زین العابدین مراغه ای، عبدالرحیم طالبوف و…

نگاهی  به آثار داستان نویسان قبل از جمال زاده: علی اکبر دهخدا ،حسن مقدم (علی نوروز)، کریم کشاورزو…

بررسی زندگی وتحلیل داستان های کوتاه محمد علی جمالزاده (بررسی آثاری مانند یکی بود یکی نبود. صحرای محشر . فارسی شکر است. )

بررسی زندگی وتحلیل داستان های کوتاه صادق هدایت(بررسی آثاری مانند سه قطره خون. سایه روشن. بوف کور.)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های صادق چوبک(بررسی آثاری مانندانتری که لوطیش مرده بود. تنگسیر. سنگ صبور)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های بزرگ علوی(بررسی آثاری مانندچمدان. ورق پاره های زندان. چشمهایش)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های جلال آل احمد(بررسی آثاری مانند زن زیادی. پنج داستان. مدیر مدرسه)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های سیمن دانشور(بررسی آثاری مانند شهری چون بهشت. سووشون)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های ابراهیم گلستان(بررسی آثاری مانند. آذر ماه آخر پاییز. مدو مه. سایه شکار.)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های هوشنگ گلشیری(بررسی آثاری مانند مثل همیشه . شازده احتجاب. )

بررسی زندگی وتحلیل داستان های غلامحسین ساعدی(بررسی آثاری مانند.عزاداران بیل. شب نشینی با شکوه. واهمه های بی نام و نشان)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های بهرام صادقی(بررسی آثاری مانند سنگرو قمقمه های خالی. ملکوت)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های احمد محمود (بررسی آثاری مانند.غریبه و پسرک بومی. همسایه ها)

بررسی زندگی وتحلیل داستان های محمود دولت ابادی(بررسی آثاری مانندعقیل عقیل.اوسنه بابا سبحان.تنگنا. از خم چمبر)

برای ثبت نام این دوره

آشنایی با مکتب های ادبی

 در این دوره آموزشی مبانی فکری و نظری مکتب های ادبی  به تفکیک تحلیل  می شود و از هر مکتبی هم اثری مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. این دوره آموزشی ده جلسه  (یک ساعت ونیم) خواهد بود

سرفصل های این دوره ها:

کلاسیسیسم (بانگاهی به افسانه های تبای اثر سوفکل)

رمانتیسیسم (با نگاهی به داستانهای ادگار آلن پو)

رئالیسم (با نگاهی به بابا گوریو اثر بالزاک)

ناتورالیسم (با نگاهی به ژرمینال اثر امیل زولا)

سمبولیسم و دادائیسم (با نگاهی به نمونه اشعاری از شاعران آغازین قرن بیستم فرانسه)

سوررئالیسم (با نگاهی به آئورا اثر کارلوس فوئنتس)

اکسپرسیونیسم (با نگاهی به مسخ اثر فرانتس کافکا)

فوتوریسم و دیگر خرده مکتب ها (با نگاهی به بیانیه فوتوریسم اثر مارینتی)

ادبیات اگزیستانسیالیستی (با نگاهی به تهوع اثر ژان پل سارتر)

رمان  و تئاتر نو (با نگاهی به آثار ساموئل بکت و مارگارت دوراس)

ادبیات مدرن ( با نگاهی به خشم و هیاهو اثر ویلیام فاکنر)

ادبیات پست مدرن (با نگاهی به جاودانگی اثر میلان کوندرا)

 

دوره آشنایی رویکردهای نقد ادبی

در این دوره رویکردهای نقد ادبی و ویژگی های هرکدام مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.این دوره ده جلسه (یک ساعت ونیم) خواهد بود.

سرفصل های این دوره ها:

تعاریف، تاریخچه، ضرورت نقد، شرایط نقد، آسیب شناسی های نقد، اهداف و … انواع و طبقه بندی های نقد و …

لوازم و ملزومات: نقد کاربردی. پیش شرط های نقد، ابزار و آگاهی های مفید برای نقد، توصیه های کاربردی و تجربی

نقد سنتی

نقد معطوف به نویسنده، بررسی شرح حال نویسنده، آثار و اندیشه های او و نیز بررسی زمانه نویسنده

نقد جامعه شناختی. تاریخچه، هنر سودمند،‌ نقد ایدئولوژیک و سیاسی،‌ نقد تکوینی، ضرورت ها و محدودیت ها

نقد روانشناختی. تأثیر مفاهیم روانشناسی فروید بر نقد روانشناختی، تاریخچه، نمونه ها، سودمندی ها و کاستی ها

نقد اسطوره ای. تأثیر مکتب یونگ بر نقد اسطوره ای، تاریخچه، نمونه ها، محدویت ها و سودمندی ها

نقد امپرسیونیستی. تعاریف، نمونه ها، سودمندی ها و کاستی ها

نقد فمینسیتی. تاریخچه، موج اول نقد فمینسیتی (وولف، دوبووار)، موج دوم (میلت، کریستوا)

نقد فرمالیسیتی. تاریخچه، هنر برای هنر (پارناسین ها)، فرمالیست های روس، نقد معطوف به اثرو…

نقد ساختارگرا. سابقه زبانی، سوسور و بارت، روایت شناسی پراپ، استروس و تودورف

نقد پساساختارگرا. نظریه های رولان بارت، دریدا، فوکو،‌ و…

نقد هرمنوتیکی. تاریخچه،‌ نقد معطوف به خواننده، نمونه ها، ضرورت ها و سودمندی ها

 

بررسی ادبیات داستانی معاصر

در این دوره تاریخ تحلیلی داستان کوتاه ایران(از انقلاب تا دهه هشتاد ) بازخوانی خواهد شد. به دلیل حجم مطالب این مبحث در دو دوره انجام می شود.

سرفصل های این دوره ها

بررسی زندگی وتحلیل داستان های هوشنگ

بررسی زندگی وتحلیل داستان های عباس معروفی

بررسی زندگی وتحلیل داستان های ابوتراب خسروی

بررسی زندگی وتحلیل داستان های شهریار مندنی پور

بررسی زندگی وتحلیل داستان های بیژن نجدی

بررسی زندگی وتحلیل داستان های احمد محمود

بررسی زندگی وتحلیل داستان های محمود دولت ابادی

بررسی وتحلیل داستان های جنگ

بررسی وتحلیل داستان های زنان نویسنده

برای ثبت نام این دوره