نوشتن مهم ترین دلمشغولی ماست. اگر شما هم چنین احساسی دارید، به جمع ما در«مدرسه داستان» خوش آمدید.   

در این مدرسه آموزش به شیوه مجازی(صوتی ) ودر برنامه واتساپ انجام می شود. محتوای آموزشی این دوره مجموعه‌ای از مطالب و مباحث نظری و عملی است که با یاری نویسندگان و استفاده از تازه ترین منابع آموزشی تدوین شده، بنحوی که آموختن آن‌ها منجر به کسب مهارت نوشتن داستان کوتاه خواهد شد

اگر  تا به حال در دوره های آموزشی مدرسه داستان شرکت نکرده اید پیش از هر چیز ضرویست نکاتی درباره شیوه ها و مراحل ثبت نام بدانید بهتر است نخست با دورههای آموزشی مدرسه آشنا شوید. سرفصل های هر دوره آموزشی شرح داده شده است(البته پیشنهاد ما این است که از مبانی داستان کوتاه آغاز کنید.)   

پس ازانتخاب دوره آموزشی می بایست شهریه دوره (مطابق جدول شهریه ها) به حساب نام نسیم اسدی نزد بانک ملت واریز بفرمایید:

شماره حساب  ۱۹۵۲۹۶۸۶۴۰

شماره کارت  ۶۱۰۴۳۳۷۳۳۰۳۳۳۰۹۵

لطفا تصویر فیش  چرداختی را با ذکر نام و نام خانوادگی و دوره آموزشی  به واتساپ مدرسه داستان ارسال کنید.

واتساپ مدرسه:۰۹۱۹۳۷۲۰۴۶۴  

لطفا دوره آموزشی خود را با دقت انتخاب کنید پس از آغاز دوره وجه شهریه قابل برگشت نیست.