پذیرش اثر:

متقاضی محترم

خواهشمند یم قبل از تکمیل فرم به این  مورد توجه بفرمایید:

کتاب پیشنهادی شما حتماً مجموعه داستان کوتاه، رمان یا مباحث آموزشی و نقد ادبی  باشد

فایل نهایی کل کتاب به صورت تایپ شده و با فرمت ورد ارسال شود

در صورتیکه کتاب ترجمه باشد، فایل کتاب مرجع نیز ارسال گردد

با توجه به محدودیت منابع مالی، انتشارات در چاپ نخست کتاب سرمایه گذاری نخواهد کرد و سرمایه گذاری تنها در مورد کتب پرمخاطب در چاپهای بعدی صورت خواهد گرفت

 

فرم تعهد نامه انتشار اثر

اینجانب:                                کدملی:                                                  آخرین مدرک تحصیلی:               نشانی:

تلفن ثابت:                              تلفن همراه:                              پست الکترونیک

متعهد می شوم:

الف- اثر قبلاً در جای دیگری جهت چاپ و داوری ارائه نشده است

ب- هیچگونه کپی برداری غیر مجاز از سایر آثار در این اثر وجود ندارد

ج- اثر متعلق به اینجانب است؛

محل امضاء